Extra service of diensten

In samenwerking met Syvaco BV, kunt u ook bij Vastgoed B-Home terecht voor:

  1. herstellingsdienst sanitair en elektriciteit;
  2. onderhoud- en herstellingsdienst verwarming;
  3. het uitvoeren van een verwarmingsaudit;
  4. opmaak ééndraadsschema voor keuring elektriciteit; opmaak EPC-verslag door erkend energiedeskundige;
  5. coördinatie van verbouwingen;
  6. advies en/of opvolging bij het gebruik/plaatsen van energiezuinige materialen en technieken alsook verbouwingen.

Lieven Sys - Syvaco BV, Vladslostraat 12 te 8680 Bovekerke - GSM 0498 10 14 55