De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van de erfbelasting in Vlaanderen. Zo veranderen de regels rondom de erfenissprong en verdwijnt voor erfenissen in de zijlijn het hoogste belastingtarief van 65%. Deze veranderingen zouden per 1 september 2018 doorgevoerd moeten worden. Wilt u weten wat er voor u juist gaat veranderen op het vlak van de erfbelasting? Wij lijsten de vernieuwingen voor u op.

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is een belasting die u betaalt op een erfenis. Heeft de overledenen zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest? Dan zijn de regels rondom het successierecht (de Vlaamse gewestbelasting op erfenissen) van toepassing. De successierechten die een erfgenaam betaalt zijn afhankelijk van twee factoren:

De Vlaamse regering stelt nu verschillende wijzigingen voor die de erfbelasting in Vlaanderen vereenvoudigen, versoepelen en verlagen.

Successierechten onroerend goed

De langstlevende partner betaalt nu al geen successierechten op de erfenis van de gezinswoning. Het is de bedoeling dat de langstlevende partner in de toekomst daarnaast ook nog eens tot 50.000 euro belastingvrij kan erven aan (on)roerende goederen.

Successierechten in de rechte lijn

Met de ‘rechte lijn’ bedoelt men partners, kinderen, stief- of zorgkinderen en ouders. Volgens de huidige erfbelasting betalen erfgenamen in de rechte lijn de volgende tarieven:

Binnen het voorstel voor de nieuwe erfbelasting blijven deze tarieven hetzelfde, maar zijn er een aantal nieuwe vrijstellingen van toepassingen. Naast de vrijstelling voor de langstlevende partner, komt er ook een vrijstelling voor jongeren onder de 21 jaar die beide ouders verloren hebben. Zij betalen op de eerste schijf van 75.000 geen successierechten.

Successierechten in de zijlijn

Met de ‘zijlijn’ bedoelt men broers, zussen en anderen (neven, nichten, andere familieleden of vrienden). Voor erfenissen in de zijlijn gaan er significante wijzigingen doorgevoerd worden. Het hoogste tarief, van 65%, wordt bijvoorbeeld afgeschaft. Dit zijn de nieuwe successierechten die binnenkort berekend gaan worden:

Verandering in de erfenissprong

Een laatste belangrijke verandering binnen de Vlaamse erfbelasting is dat er een ‘flexibele erfenissprong’ ingevoerd wordt. Wie een erfenis in de rechte lijn krijgt kan ervoor kiezen om deze kosteloos door te geven aan zijn of haar eigen kinderen. Dit moet dan wel binnen een jaar na ontvangst van de erfenis gebeuren. Gebeurt dit niet, dan is de erfenissprong niet langer kosteloos.